Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje

Poniżej zamieszczamy Zarządzanie Nr 0050.0639.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice