Profilaktyka jodowa

W ramach działań prewencyjnych na wypadek wystąpienia ryzyka zagrożenia radiacyjnego przekazujemy do publicznej wiadomości planowaną listę punktów dystrybucji jodku potasu w Gminie Ornontowice:
● Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach u. Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice. Tel. 32 235 50 15,
● Urząd Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 a, 43-178 Ornontowice. Tel. 32 33 062 67.