Odwołane kursy bądź spóźnienia w komunikacji miejskiej ZTM – gdzie szukać informacji?

Informacja

Wszelkie informacje dotyczące odwołanych bądź spóźnionych kursów w komunikacji miejskiej ZTM są przekazywane poprzez oficjalne kanały informacyjne, takie jak:

– tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na przystankach autobusowych (elektroniczne tablice),

– aplikacja o nazwie „M2GO Info”,

– oficjalny profil w mediach społecznościowych,

– bezpłatna infolinia dostępna całodobowo po numerem telefonu: 800 16 30 30.