Pierwsza sesja Rady Seniorów Gminy Ornontowice

Zdjęcie z sesji Rady Seniorów w Ornontowicach 12.10.2022 r.

12 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się pierwsza sesja Rady Seniorów Gminy Ornontowice. Głównymi punktami posiedzenia było uroczyste ślubowanie oraz wybory przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady.

W drodze tajnych głosowań w kadencji 2022-2026 na poszczególne funkcje zostali wybrani:
● Przewodniczący Rady – Józef Jasiulek,
● Wiceprzewodnicząca Rady – Bożena Wenecka,
● Sekretarz Rady – Janina Kozioł.

Skład Rady uzupełniają radne: Irena Adamczyk, Urszula Chlebosz, Maria Pawlak oraz Danuta Wolnik.

Na koniec Wójt Gminy – Marcin Kotyczka zapewnił radnych o swoim wsparciu w działaniach Rady oraz życzył owocnej pracy.

Następna sesja Rady Seniorów Gminy Ornontowice została zaplanowana na 18 listopada br.