Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Grafika z napisem: informacja.

W dniu 26.10.2022r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu resortowego “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż planuje przystąpić w 2023 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”,

Program kierowany jest do opiekunów, którzy potrzebują wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej i całodobowej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny z którym wspólnie zamieszkują tj.
• dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności;
• osobą/osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne)
Jeśli potrzebujesz skorzystać z usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, prosimy o kontakt pod nr telefonu 794-403-158  lub wysłanie zgłoszenia na adres gops@ornontowice.pl  do 04.11.2022r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023  i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.