Zgłoś zapotrzebowanie na kompostownik

Zdjęcie kompostownika.

Informujemy, że w ramach przedsięwzięcia pn.: „Kompostowanie – recykling u źródła” objętego dofinansowaniem ze środków Fundacji JSW, Gmina zakupiła 40 szt. kompostowników typu TERMO-700 o pojemności 720 l, które rozdysponowane zostaną wśród zainteresowanych mieszkańców Ornontowic. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie wśród mieszkańców właściwych postaw w zakresie gospodarowania odpadami oraz poczucia odpowiedzialności za wytwarzane odpady.

Zapotrzebowanie na kompostownik można zgłaszać do dnia 14 listopada 2022 r. za pomocą krótkiego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Gminy (w panelu po lewej stronie), osobiście w Wydziale Środowiska i Gospodarki Odpadami (pok. 114) lub telefonicznie pod numerami: 32 33 06 235, 32 33 06 236.