Dodatek elektryczny

Informacja dotycząca dodatku elektrycznego przysługującego odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, (która nie pochodzi z mikroinstalacji) i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informujemy, iż od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. będzie można składaćwnioski na dodatek elektryczny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lokal 9 :

  • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie GOPS w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek : 7:00 – 14:30

Środa : 7:00 – 16:30

Piątek : 7.00 – 12.30

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: /GOPS-ORNONTOWICE/skrytka
  • listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 43-178 Ornontowice ul. Żabik 9 /6 i 9

Zachęcamy do składania wniosków uprzednio wydrukowanych i wypełnionych.

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł jednorazowo lub 1500 zł jednorazowo (jeśli zużycie energii elektrycznej w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, potwierdzone rocznym rozliczeniem potwierdzającym zużycie energii elektrycznej w 2021 r.).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła .

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32-235-45-03, 796 076 480