Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi: ,,Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice”

Informacja

Poniżej zamieszczamy zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi: ,,Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice”.

Zarządzenie Nr 0050.0666.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przyjęcia regulaminu postępowania na wyłonienie Wykonawcy do bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usługi pn. “Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice”:

Zaproszenie do składania ofert:

Przebieg trasy autobusu