Informacja o udzieleniu dotacji na zadanie publicznew zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Taniec jako przekaz wartości kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Ornontowice”.

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją: