Bilet na kartę ŚKUP – grudzień 2022 r. / styczeń 2023 r.

Śląska Karta Usług Publicznych

Przypominamy, że w miesiącu grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. bilet miesięczny zakodowany na karcie ŚKUP nie zostanie zakupiony ze względu na małą liczbę dni szkolnych oraz okres ferii zimowych, w związku z czym rodzice muszą dokonać zakupu biletu na własny koszt.