WAŻNE – ZŁOŻENIE WNIOSKU!
Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych w Gminie Ornontowice

Zdjęcie węgla.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że tylko 40% mieszkańców, którzy złożyli ankiety dotyczące wstępnego rozpoznania potrzeb na zakup paliwa stałego (węgla) złożyło później odpowiedni wniosek. Pozostałe 60% zaniechało tej czynności i nie figurują w gminnej bazie jako osoby chcące zakupić węgiel na preferencyjnych warunkach.

PRZYPOMINAM I PODKREŚLAM, że złożone do 31.10.2022 r. przez mieszkańców „Ankiety” nie są równoznaczne ze złożeniem wniosku na zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Ankiety służyły jedynie do orientacyjnego rozeznania potrzeb. Warunkiem niezbędnym i koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie wniosku i jego pozytywna weryfikacja!

Z uwagi na krótki termin ewentualnej realizacji dostaw (do 31.12.2022 r.) PROSZĘ MIESZKAŃCÓW O NIEZWŁOCZNIE SKŁADANIE WNIOSKÓW!

Wniosek oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie:https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/30862255