Informacja z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach

Plakat dot. dot. Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV

Poniżej zamieszczamy informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach dot. Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV.