Konsultacje projektów uchwał

Konsultacje

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0655.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0657.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów
oraz rodziców
: