Ogłoszenie o naborze do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na stanowisko pracownika socjalnego

Grafika z napisem: szukamy pracownika.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego .

Szczegóły ogłoszenia o naborze znajdują się na stronie BIP Ośrodka Pomocy pod adresem:
https://gops-ornontowice.bip.gov.pl/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-podinspektor/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-pracownika-socjalnego.html