Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Amfiteatrze Parkowym im. Stefana Owczarka

Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Amfiteatrze Parkowym im. Stefana Owczarka.

11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości, tuż po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, w Amfiteatrze Parkowym dokonano uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej jednemu z ojców Teatru Naumiony – śp. Stefanowi Owczarkowi.

Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu: Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ryszard Milanowski, Sekretarz Gminy – Justyna Sittek-Goj, Proboszcz ornontowickiej parafii – ks. Grzegorz Lech, radni, przedstawiciele Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele Teatru Naumiony i Towarzystwa Miłośników Ornontowic oraz zaproszeni goście, w tym najbliższa rodzina śp. Stefana Owczarka, m.in. żona Magdalena Owczarek, syn Andrzej Owczarek oraz córki: Renata Stolarczyk i Sabina Krasoń wraz z rodzinami.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor ARTerii Centrum Kultury i Promocji – Aleksandra Malczyk, która po przywitaniu gości i podkreśleniu walorów Amfiteatru Parkowego oddała głos Wójtowi. Marcin Kotyczka przypomniał, że 2 czerwca 2021 r. podczas uroczystej XXXI Sesji Rady Gminy Ornontowice, w ramach obchodów 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice, na wniosek Wójta Gminy radni podjęli jednogłośnie uchwałę, której przedmiotem było wyrażenie zgody na nadanie nazwy obiektowi kulturalnemu w Gminie Ornontowice – Amfiteatrowi Parkowemu im. Stefana Owczarka.

Jeden z założycieli Teatru Naumiony, którego na zawsze zapamiętamy m.in. z takich kultowych ról jak Ojciec („Marika”, „Kopidoł”) czy Edek („Szac”). Śp. Stefan Owczarek był człowiekiem o wielkim sercu i ogromnej pasji do aktorstwa, którą z powodzeniem i radością przekazywał innym. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i scenicznym doświadczeniem z młodym pokoleniem, zaszczepiając w nim aktorskiego bakcyla. Był zawsze radosny i otwarty. Jego wkład w naszą lokalną kulturę, propagowanie gwary śląskiej i amatorskiego aktorstwa pozostaje nieoceniony.

Cieszę się, że radni jednogłośnie podjęli wspomnianą wcześniej uchwałę. Jestem przekonany, że nadanie nazwy im. Stefana Owczarka Amfiteatrowi Parkowemu w Gminie Ornontowice jest najlepszym hołdem, który jako mieszkańcy mogliśmy oddać śp. Stefanowi Owczarkowi – podsumował Wójt.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: Marcin Kotyczka, Ryszard Milanowski oraz Magdalena Owczarek.

Następnie udano się na cmentarz parafialny, gdzie przy chwili zadumy na grobie śp. Stefana Owczarka złożono kwiaty i zapalono znicze.

Ostatni punkt uroczystości odbył się w sali ARTerii CKiP, gdzie przy poczęstunku Wójt Gminy wręczył członkom rodziny śp. Stefana Owczarka pamiątkowe grawertony.