Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (zawieszenie)

Zdjęcie autobusu bezpłatnej komunikacji gminnej.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż bezpłatna komunikacja gminna zostaje zawieszona od dnia 23.12.2022 do 31.12.2022 r.