Uroczyste otwarcie wyremontowanych szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Zdjęcie z uroczystości otwarcia wyremontowanych szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

W dniu 22 grudnia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych szatni w segmencie A.

Udział w wydarzeniu wzięli: Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, Sekretarz Gminy – Justyna Sittek-Goj, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ryszard Milanowski, Dyrektor ZS-P – Monika Orłowska-Przybyła, Wicedyrektor ZS-P – Bożena Kubica oraz przedstawiciel Rady Rodziców ZS-P – Aneta Jeleniewicz. Uroczyste przecięcie wstęgi i program artystyczny w wykonaniu uczniów ZS-P uświetniły tę doniosłą chwilę.

Przypomnijmy, że zadanie zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 458 668,35 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Ornontowice. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła ponad 500 tys. złotych.