Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa – utrudnienia w ruchu drogowym

Grafika z napisem: UWAGA! Roboty drogowe.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że od 26 stycznia zostanie zmieniona organizacja ruchu drogowego przy ul. Zwycięstwa (na odcinku od ul. Bankowej do ul. Cichej) oraz wystąpią okresowe utrudnienia w ruchu drogowym, w związku z budową chodnika po stronie wschodniej ul. Zwycięstwa.

W pierwszym etapie będą prowadzone roboty od strony ul. Cichej. Nastąpi zawężenie odcinka jezdni do jednego pasa (mijanki) wraz z sygnalizacją świetlną sterowania ruchem. Okresowo pojawią się także osoby ręcznie sterujące ruchem.

Na czas realizacji zadania wyłączone zostaną z możliwości parkowania miejsca postojowe w ciągu ul. Zwycięstwa na odcinku prowadzonych robót.

W ramach inwestycji przewiduje się także remont nawierzchni ul. Zwycięstwa na długości ok. 490 m, w tym wykonanie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem oraz zabudowę znaków aktywnych.

Prace powinny zostać zakończone w I połowie lipca br.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji pod numer telefonu 32 33 06 224, w godzinach pracy Urzędu Gminy.