Karta ŚKUP w 2023 roku

Zdjęcie karty ŚKUP.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż podpisał umowę na rok 2023 roku w sprawie wykupienia usługi bezpłatnych przejazdów na obszarze Metropolii oraz gmin, dla których organizatorem komunikacji jest Zarząd Transportu Metropolitalnego, dla uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół poza terenem Gminy Ornontowice.

Rodzice bądź opiekunowie prawni osób uprawnionych do otrzymania biletu miesięcznego kodowanego na kartę ŚKUP muszą osobiście złożyć wniosek w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Ornontowice (pokój nr 415) w wyznaczonym terminie: od 10.01.2023 r. do 24.01.2023 r. Prosimy o przygotowanie danych:

a) imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania, data urodzenia,

b) numer Karty ŚKUP osoby uprawnionej,

c) nazwa placówki oświatowej, do której uczęszcza osoba uprawniona,

d) nr telefonu osoby zgłaszającej (osoba pełnoletnia rodzic/opiekun).

Pamiętajmy aby zakupić bilet ulgowy dziecko musi posiadać kartę ŚKUP, więcej informacji na stronie www.portal.kartaskup.pl).

DRUK WNIOSKU