Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Grafika promocyjna z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 20
22
i dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Ornontowice

50 8454 1053 2001 0011 0695 0001

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.