Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0690.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.