Program Czyste Powietrze 3.0

  • Najważniejsze zmiany wprowadzone w programie od 03.01.2023 r:
  • Podniesienie progów dochodowych przy dofinansowaniu podstawowym do 135 tysięcy złotych, a przy podwyższonym dofinansowaniu, do 1894 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 złotych dla osób mieszkających samotnie.
  • Możliwość uzyskania wyższego dofinansowania, czyli 66 tysięcy złotych przy dofinansowaniu podstawowym i 99 tysięcy złotych przy podwyższonym.
  • Możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej dotyczył on wyłącznie wymiany pieca.
  • Modyfikacja ścieżki bankowej programu (beneficjent będzie mógł otrzymać kredyt bankowy z dofinansowaniem na częściową spłatę tego zobowiązania na inwestycje, które zostały rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku)
  • Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

    Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-czyste-powietrze-2023.html lub w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym programu Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy nr tel.: 32 330 62 68.