Zapraszamy do konsultacji

Logo LGD Ziemia Pszczyńska.

Wraz z Nowym Rokiem przystępujemy do dalszych działań związanych z opracowaniem Strategii LGD na nowy okres programowania na lata 2023-2027. Zapraszamy do konsultacji dotychczas wypracowanych założeń.
Poniżej znajduje się link do założeń i kierunków, które zostały zebrane na etapie spotkań z mieszkańcami. Ankieta zawiera trzy główne kierunki tematyczne i wraz z nimi kilka proponowanych działań – prosimy aby wybrać te, które Państwa zdaniem powinny w naszej strategii zostać ujęte, a tym samym na dalszym etapie realizowane.

Ankieta w tradycyjnej formie, została również rozkolportowania w terenie w ramach naszego biuletynu informacyjnego.

Zachęcamy do włączenia się w ten proces konsultacji! 

LINK do konsultacji – TUTAJ