„Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2022”

Zdjęcie statuetek "Śląskie Orły Wolontariatu".

W dniu 13 stycznia w Muzeum Zamkowym w sali lustrzanej w Pszczynie odbyła się uroczysta gala „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2022”, a jedną z jej uczestniczek była wszystkim nam dobrze znana Joanna Sodzawiczny.

Celem konkursu było uhonorowanie wolontariuszy za ich zaangażowanie i troskę o drugiego człowieka. Nominowani do konkursu mogli zostać zarówno pojedynczy wolontariusze jak i organizacje. Liczyła się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego w charakterze wolontariatu.

Kapituła brała pod uwagę zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. Z 48 zgłoszonych kandydatur zostali wyłonieni laureaci Konkursu „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2022”. Wszyscy zgłoszeni do konkursu otrzymali także specjalne podziękowania od marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego, a wśród nich znalazła się mieszkanka Gminy Ornontowice – Joanna Sodzawiczny.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje nt. powyższej gali dostępne na:
https://slaskie.pl/content/warto-dzielic-sie-dobrem