ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Ukraina, Białoruś, Gruzja obywatele tych państw najczęściej podejmują pracę w województwie śląskim. Wzrosła liczba cudzoziemców w ZUS.

Liczba cudzoziemców pracujących legalnie i podlegającym ubezpieczeniom społecznym w Polsce przekroczyła już 1 mln 67 tys. osób. W województwie śląskim odnotowaliśmy ponad 90 tys. cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS. Najwięcej jest u nas obywateli Ukrainy, Białorusi i Gruzji.