Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach Klastra Energii

Zdjęcie ze spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach Klastra Energii - Ornontowice, 24 stycznia 2023 roku.

W dniu 24 stycznia w Urzędzie Gminy Ornontowice odbyło się spotkanie lokalnych przedsiębiorców z przedstawicielami Klastra Energii, do którego Gmina Ornontowice przystąpiła w dniu 13 stycznia, dołączając do Gminy Orzesze. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółki Klastry Energii – Wojciech Płachetka i Jakub Kmieć, natomiast Gminę Ornontowice reprezentowali: Marcin Kotyczka – Wójt Gminy oraz Dariusz Spyra – Zastępca Wójta. W trakcie spotkań omówiono tematykę benefitów, jakie lokalni przedsiębiorcy mogą osiągnąć w związku z przystąpieniem do utworzonego Klastra.

Misją klastrów energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.
W najbliższym czasie nowo utworzony Klaster wdroży procedury związane z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych z dotacji wspierających rozwój odnawialnej energetyki lokalnej. Ze środków sfinansować można także działalność Klastra, z korzyścią dla wszystkich jego członków – także przedsiębiorców będących partnerami Klastra.