Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie – Stowarzyszenie LGD Ziemia Pszczyńska

Logo Stowarzyszenia LGD Ziemia Pszczyńska.

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Linka do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=af9e2b18&b=534f1390c2b&c=3ca027d8