ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pozostało kilka dni na złożenie ZUS IWA. Ostateczny termin to 31 stycznia.

Do 31 stycznia płatnicy składek, którzy w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, mają czas na złożenie druku ZUS IWA za rok 2022. Dane z formularza posłużą do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe dla konkretnego płatnika.