Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – spotkanie informacyjne

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że przystępuje do realizacji zadania budowy chodnika, odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) na odcinku od ul. Bankowej do ul. Cichej.

W związku z powyższym zapraszamy Mieszkańców ul. Zwycięstwa (numery parzyste od 38 do 88) na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25.01.2023 r. (środa) o godz. 16:00 na wysokości posesji przy ul. Cichej 1.