Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz sprawców i ofiar przemocy

Grafika z napisem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ornontowice.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, że z dniem 01.02.2023 r. dyżury  Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz sprawców i ofiar przemocy zostają przeniesione do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach przy ul. Kasztornej 1: gabinet  nr 20 – I piętro.

Z porad w Punkcie mogą skorzystać osoby uzależnione, członkowie ich rodzin, osoby stosujące i doznające przemocy oraz inne osoby mające problemy rodzinne, wychowawcze lub emocjonalne. Dodatkowych informacji dotyczących Punktu Konsultacyjnego udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żabik 9/6 i 9 (tel. 32 235-45-03, 794-403-158).

W Punkcie dyżury pełnią:

Terapeuta rodzinny – Pani IWONA GOC (trzeci piątek miesiąca godz. 16.00-18.00)

Pedagog – Pani MARZENA GOJNA (pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 16.00-18.00)