Wyniki konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej przedstawiamy:
Informację o wynikach konsultacji w sprawie: projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach:

Informację o wynikach konsultacji w sprawie: projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej:

Informację o wynikach konsultacji w sprawie: projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023: