Wyniki konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej przedstawiamy:

INFORMACJĘ O WYNIKU KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY ORNONTOWICE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA
„Projektu Uchwały, w sprawie nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej ”:

INFORMACJĘ O WYNIKU KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA „Projektu Uchwały, w sprawie nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej ”: