Konsultacje projektu uchwały

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:
ZARZĄDZENIE NR 0050.0717.2023 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały, w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2023”: