Zmiana taryfy za wodę

Grafika: uwaga, ważna informacja

Na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach „Wody Polskie” informujemy, że z dniem 1 marca br. wejdą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Ornontowice na okres 1 roku.

Ceny za 1 m3 dostarczonej wody przedstawiają się następująco:

– I grupa taryfowa (gospodarstwa domowe) – 5,85 zł netto + 8% VAT = 6,32 zł;

Opłata abonamentowa (odbiorca/miesiąc) – 5,00 zł netto + 8% VAT = 5,40 zł (bez zmian);

– II grupa taryfowa (bezpośrednio z rurociągu przesyłowego) – 3,83 zł netto + 8% VAT = 4,14 zł;

Opłata abonamentowa (odbiorca/miesiąc) – 100,00 zł netto + 8% VAT = 108,00 zł.

Ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ZGKiW – https://zgkiw.bip.gov.pl/

Ponadto informujemy, że w terminie od 27 lutego do 3 marca br. na terenie Gminy Ornontowice odbędą się roczne odczyty wodomierzy w celu rozliczenia zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym. W budynkach wyposażonych w radiowy odczyt wodomierza, odczyt nastąpi zdalnie, bez wchodzenia na posesje mieszkańców.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy ZGKiW pod numerem telefonu 32 33 61 233, w godzinach pracy Zakładu.