ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dorabiałeś do renty lub wcześniejszej emerytury? Rozlicz się z ZUS!

Renciści i wcześniejsi emeryci, którzy w ubiegłym roku dorabiali do swoich świadczeń, muszą do 28 lutego powiadomić ZUS o dodatkowych przychodach w 2022 r. Informacja ta jest potrzebna, aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.