Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach Centrum

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że rozpoczyna się realizacja drugiego etapu zadania pn.: „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum”.
Etap drugi obejmuje budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Cichej poprzez ul. Spokojną, Zwycięstwa, Ogrodową, Krótką, Nową, Lipową, Słoneczną, Jasną, Boczną, Bankową, Klasztorną aż do ul. Zamkowej.

Rozpoczęcie robót zaplanowane jest od 14.03.2023 r. W pierwszej kolejności roboty będą prowadzone przy ul. Spokojnej, która na czas prowadzenia robót zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów.
W kolejnych tygodniach, w miarę postępu robót rozpocznie się realizacja kolejnych odcinków.
O terminach rozpoczęcia budowy kolejnych odcinków i związanymi z tym utrudnieniami, będziemy informowali na bieżąco na stronie Gminy.
Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie oraz wyznaczone objazdy.