Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach

Zdjęcie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach - 11 marca 2023 roku.

11 marca w sali OSP Ornontowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podczas którego druhowie podsumowali działalność naszej rodzimej jednostki za 2022 rok.

W spotkaniu, które rozpoczął Prezes OSP Ornontowice – Damian Leks, oprócz strażaków, członków czynnych, honorowych oraz wspierających jednostkę i drużynę młodzieżową (przy 100 procentowej frekwencji powyższych) udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych Gminy Ornontowice: Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta – Dariusz Spyra, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ryszard Milanowski oraz Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Bogdan Cieślik. Obecna była również Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – Katarzyna Galej-Ciwiś oraz przedstawiciel PSP Mikołów – Artur Buras.

W 2022 roku OSP Ornontowice uczestniczyła w 70 akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów (8 razy), w likwidacji miejscowych zagrożeń (52 razy) oraz w 4 fałszywych alarmach. Nasi strażacy uczestniczyli także w akcjach poza terenem Gminy Ornontowice (Mikołów-Bujaków, Orzesze i Gierałtowice).

Następnie, po przedstawieniu sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022 oraz planu działalności i planu finansowego na rok bieżący zgromadzeni strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP Ornontowice za 2022 rok!

Na koniec głos zabrał Wójt Gminy, który pogratulował wzorowej organizacji pracy jednostki w 2022 r., podkreślając przy tym, że m.in. przez konflikt zbrojny u naszych wschodnich sąsiadów był to okres wyjątkowo trudny i obfitujący w liczne, dodatkowe wyzwania (m.in. w zbiórki darów dla Ukrainy) i zapewnił o bieżącym, nieustannym wsparciu jednostki przez Urząd Gminy.

Galeria zdjęć z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach – 11 marca 2023 roku