Informacja o wpływie oferty Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedziba w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26, na realizacje zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r. pt. ,,Dary pszczół”

Grafika z napisem: informacja.

Przedstawiamy informację o wpływie oferty Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedziba w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26, na realizacje zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r. pt. ,,Dary pszczół”: