Czujniki jakości powietrza na terenie Gminy Ornontowice

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Na podstawie danych pozyskanych z czujników jakości powietrza zlokalizowanych przy ulicach: Akacjowej, Okrężnej oraz Zwycięstwa 26a stworzono wykresy przedstawiające średnie dzienne wartości stężeń pyłów zawieszonych PM10, PM2.5 oraz PM1 występujące w miesiącu lutym 2023 r.

Wnioski:

– najwyższe wartości stężeń zaobserwowano dla czujnika przy ul. Zwycięstwa 26a w dniu 7 lutego 2023 r.:
PM10 – 89 µg/m3, PM2.5 – 79 µg/m3, PM1 – 46 µg/m3,

– najniższe wartości stężeń zarejestrował czujnik przy ul. Okrężnej w dniach 2 i 21 lutego br.:
PM10 – 4 µg/m3, PM2.5 – 4 µg/m3, PM1 – 3 µg/m3,

– przebiegi stężeń dla wszystkich czujników charakteryzują się zbliżoną tendencją,

jakość powietrza w miesiącu lutym na terenie Gminy Ornontowice była dobra.

Bieżący stan jakości powietrza w Gminie Ornontowice można sprawdzić klikając w poniższy link:

https://ornontowice.pl/srodowisko/jakosc-powietrza/czujniki-na-terenie-gminy-ornontowice/

Logotypy