Informacja dot. Wojskowych Targów Służby i Pracy

Grafika dot. Wojskowych Targów Służby i Pracy

Na prośbę Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tychach zamieszczamy informację dot. Wojskowych Targów Służby i Pracy.

Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY. To jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji nowych form służby wojskowej wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny.

Szczegółowa informacja:

Plakat dot. Wojskowych Targów Służby i Pracy