Informacja o udzieleniu dotacji na zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku

Grafika: Herb Gminy Ornontowice + napis: Współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0726.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.: