Walne Zebranie Sprawozdawcze GKS Gwarek Ornontowice

Zdjęcie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego GKS Gwarek Ornontowice - 24 marca 2023 roku.

W dniu 24 marca w sali ARTerii-CKiP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Górniczego Klubu Sportowego Gwarek Ornontowice, podczas którego podsumowano działalność Klubu za rok ubiegły oraz przedstawiono plan działania na rok obecny.

Spotkanie, w którym udział wzięli: Zastępca Wójta – Dariusz Spyra, Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Nieużyła, radny – Grzegorz Hawełka oraz zarząd, piłkarze, trenerzy, członkowie rzeczywiści i honorowi Gwarka prowadzili: Prezes – Krzysztof Zdrzałek oraz Prezes Honorowy – Łukasz Nieużyła.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej za 2022 rok oraz po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podjęciu stosownych uchwał Zarządowi GKS Gwarek Ornontowice udzielono absolutorium za 2022 rok.

Następnie przedstawiono plan pracy i plan finansowy na rok bieżący, które również spotkały się z aprobatą zgromadzonych. Ustalono także nową dolną granicę składki członkowskiej.