Ogłoszenie dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2022 rok

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

Ogłoszenie Nr 1 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2022 rok, położonych na obszarze Gminy Ornontowice