Kontrola szczelności kanalizacji sanitarnej

Logo Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej.

Zakład Gospodarki komunalnej i Wodociągowej informuje, że od dnia 14 marca 2023 r. będzie prowadził kontrole szczelności kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Ornontowice. Osoby kontrolujące to pracownicy ZGKiW wyposażeni w pisemne upoważnienia oraz kamizelki odblaskowe z logo Zakładu. Kontrole polegać będą na otwarciu studni, sprawdzeniu szczelności połączeń kręgów betonowych jak i ocena czy w studni nie występują nielegalne włączenia kanalizacji deszczowej. W przypadku wątpliwości lub podejrzenia takiej sytuacji zostanie przeprowadzone badanie przy użyciu zadymiarki, która zlokalizuje dokładnie miejsce nielegalnego włączenia. Zgodnie z zapisami umowy na odbiór ścieków prosimy o umożliwienie przeprowadzenia przedmiotowej kontroli na posesjach wyposażonych w system kanalizacji sanitarnej.