Terminy wymiany kotłów

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Ekodoradca przypomina, że zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową w dniu 31.12.2023 r. upływa termin wymiany kotłów wyprodukowanych w latach 2007 – 2012.

Terminy wymiany kotłów:

Wiek kotła na dzień 1.09.2017 r.Termin wymiany
Kotły 10-letnie bądź starsze lub bez tabliczki znamionowejdo 31.12.2021 r.
Kotły w wieku 5-10 lat (wyprodukowane w latach 2007-2012)do 31.12.2023 r.
Kotły poniżej 5 lat (wyprodukowane w latach 2013-31.08.2017)do 31.12.2025 r.
Kotły 3 oraz 4 klasy wg PN-EN 303-5:2012do 31.12.2027 r.
Kotły klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012bezterminowo

Wymieniając dotychczas użytkowany kocioł można skorzystać z dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięcia służącego ograniczeniu niskiej emisji – szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Wydziału Środowiska i Gospodarki Odpadami,
tel. 32 3306 237, w godzinach pracy tut. Urzędu. Informacja o dotacji znajduje się także na stronie internetowej pod linkiem https://ornontowice.pl/srodowisko/dotacje-celowe-do-montazu-kotla/.

Dodatkowe wsparcie finansowe możliwe jest także z Programu „Czyste Powietrze”, którego Punkt Informacyjno-Konsultacyjny mieści się w Urzędzie Gminy Ornontowice – szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Inwestycji, tel. 32 3306 224, w godzinach pracy
tut. Urzędu.

Ponadto możliwe jest także uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, jeśli w budynku zastosowano ekologiczne źródło ciepła (pompę ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej, źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej) – informacje w tym temacie można uzyskać w Wydziale Finansowym i Budżetu, tel. 32 3306 209,
w godzinach pracy tut. Urzędu.

Grafika promocyjna z logotypami.