Spółka Centralnego Portu Komunikacyjnego przedstawiła wariant inwestorski nowej linii kolejowej Katowice-Ostrawa

Grafika promocyjna Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W dniu 22 marca podczas konferencji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Marcin Horała, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnik Rządu ds. CPK ogłosił, że wariant W72 (niebieski) został wybrany jako wariant inwestorski kolei dużych prędkości nr 170 do CPK na odcinku Katowice-Ostrawa.

Zgodnie z powyższym trasa przebiegać będzie przez teren powiatu mikołowskiego, tj. przez tereny w granicach miast Mikołów, Łaziska Górne oraz Orzesze.

Poniżej zamieszczamy link do strony CPK, gdzie można sprawdzić przebieg wariantu niebieskiego:
https://www.cpk.pl/pl/mapa-projekt-budowa-linii-kolejowej-na-odc-katowice-granica-panstwa-ostrawa
(w wyszukiwarce można wpisać adres posesji).

Jednocześnie Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka podtrzymuje swój stanowczy sprzeciw wobec przebiegu jakiejkolwiek trasy CPK przez Powiat Mikołowski i w pełni solidaryzuje się z pozostałymi gminami naszego powiatu.

Mapa.