Modernizacja dróg gminnych

Zdjęcie z podpisania umowy z firmą JKM Sp. z o.o. z Mikołowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych”.

W dniu 21 kwietnia w Urzędzie Gminy Ornontowice została podpisana umowa z firmą JKM Sp. z o.o. z Mikołowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych”

Tegoroczna modernizacja dróg gminnych dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całe zadanie zostało podzielone na następujące etapy:

Etap I – Przebudowa ul. Okrężnej oraz budowa parkingu z odwodnieniem. Zakres zadania przewidziany do realizacji obejmuje przebudowę odcinka ul. Okrężnej od zjazdu z ul. Zwycięstwa do wjazdu na teren boiska Orlik. Budowa parkingu – 10 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm. Wzdłuż parkingu będzie wykonana nowa droga manewrowa o szer. 5m. Odwodnienie nawierzchni włączone będzie do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej.

Etap II – Przebudowa sięgacza drogi gminnej ulicy Tartacznej obejmuje budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej na szerokości 3,5 m dla ciągu głównego na odcinku 98,71 m. Budowa odcinków kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego. Budowa sieci oświetleniowej o długości 326 m, składającej się z dziesięciu latarni na słupach aluminiowych o wysokości 5m, z ledowymi źródłami światła.

Etap III – Modernizacja dróg gminnych dotyczy następujących odcinków dróg:

a) ul. Marzankowice od nr 29 do nr 44 na długości 180 mb, wykonanie nawierzchni z kruszywa,

b) ul. Polna – wzdłuż nr 29 na długości 70 mb, wykonanie nawierzchni z warstwy bitumiczno – asfaltowej,

c) ul. Nowa od oczyszczalni do nr 3 na długości 200 mb wykonanie nawierzchni z warstwy bitumiczno – asfaltowej,

d) ul. Polna – 2 progi zwalniające z kostki betonowej,

e) ul. Nowa – 2 progi zwalniające wyspowe,

Etap IV – ul. Graniczna – nowy dojazd do posesji nr 7-9 na odcinku ok. 220 m o nawierzchni z kruszywa.

Etap V – ul. Polna – wzdłuż nr 12 – 16b na odcinku ok. 160 m, wykonanie nawierzchni z warstwy bitumiczno – asfaltowej.

Etap VI – ul. Grabowa wzdłuż nr 4a – 4c na odcinku ok. 75 m, wykonanie nawierzchni z warstwy bitumiczno – asfaltowej.

Etap VII – droga dojazdowa za budynkiem ARTerii Centrum Kultury i Promocji oraz dodatkowe miejsca postojowe na odcinku ok. 50 m o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8cm, zabudowa barierki U12.

Wartość wszystkich etapów wyniesie 1 571 103,12zł, z czego 95% pochodzi z dofinansowania. Szczegółowy zakres prac zostanie przedstawiony w najbliższym czasie, po uzgodnieniu z Wykonawcą.

Logo Polski Ład.