Wnioski o przyznanie Statuetki „Ornontowickie Bzy”

Statuetka Ornontowickie Bzy

Przypominamy, że do 28 kwietnia można składać wnioski o przyznanie wyróżnienia „Ornontowickie Bzy”.

Kandydatów zgłaszać mogą: Rada Gminy i jej komisje, Wójt Gminy, organizacje społeczne i stowarzyszenia, Rada Parafialna, instytucje i zakłady pracy, mieszkańcy Ornontowic we wniosku popartym podpisami co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy.

Statuetka może być przyznana zarówno osobom fizycznym jak i prawnym; mieszkańcom gminy, jak i osobom spoza Ornontowic.

Statuetka jest przyznawana w trzech kategoriach:

  1. Działalność społeczna,
  2. Dla Ornontowic,
  3. Przedsiębiorczy i operatywni.

Do wniosku należy dołączyć pełną charakterystykę proponowanej do wyróżnienia osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub przedsiębiorcy.

Wniosek o przyznanie statuetki „Ornontowickie Bzy” można pobrać w Urzędzie Gminy (w Biurze Obsługi Stron, parter, pok. 111) lub elektronicznie poniżej.

Druk wniosku:

Wykaz dotychczasowych laureatów oraz szczegółowe informacje: https://ornontowice.pl/gmina/symbole/statuetka-ornontowickie-bzy/

Wnioski wyłącznie w wersji papierowej należy złożyć w Urzędzie Gminy Ornontowice (Biuro Obsługi Stron), ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice.