Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (zawieszenie)

Autobus bezpłatnej komunikacji gminnej

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż bezpłatna komunikacja gminna zostaje zawieszona od dnia 06.04.2023 r. do 11.04.2023 r. z powodu wiosennej przerwy świątecznej w szkołach.