Zaproszenie na spotkanie

Grafika promocyjna z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice serdecznie zaprasza na spotkanie mieszkańców posesji przy ulicy KOLEJOWEJ (numery od 4 do 69), które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2023 r. (środa) o godzinie 12:00 w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.

Tematem spotkania będą planowane kontrole w zakresie gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych.

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice